Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

wielorybek
5124 bcc4 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viajamnik jamnik
wielorybek
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viaiblameyou iblameyou
wielorybek
tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o1_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o5_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o7_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o6_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o2_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o4_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o3_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o8_500

Lake Urmia, Iran - August 2016 (via The Daily Persian)

May 03 2018

wielorybek
2332 9d61 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaoutkapa outkapa
wielorybek
0431 c3f1 500
Reposted fromIzzhi Izzhi viadancingwithaghost dancingwithaghost
wielorybek
wielorybek
9311 a206
Reposted fromkrzysk krzysk viaxmonroex xmonroex
wielorybek
5840 795c 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxmonroex xmonroex

April 21 2018

wielorybek
0314 3b1d 500

April 14 2018

wielorybek
wielorybek
wielorybek
7367 d943 500
wielorybek
Reposted fromAgnya Agnya viadancingwithaghost dancingwithaghost
4668 5884
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

April 05 2018

wielorybek
wielorybek
  Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost
wielorybek

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
wielorybek
wielorybek
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutkapa outkapa
wielorybek
1598 29ce 500
Reposted frommhsa mhsa viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl